*

Velkommen til Oppe Sundby Kirke i coronatiden:

Præstens velkomst til kirken

 

*

 

Fra gudstjenesten 10. januar 2021:

 

Indgangsbøn + salme: Her vil ties, her vil bies

Salme: Du, som ud af intet skabte

Evangelielæsning fra Markusevangeliet

Præstens refleksion: Om at tage vare på hinanden

Fra Romerbrevet, kapitel 12

Kilk for at downloade: Præstens refleksion om længsel

Takkebøn, fadervor og velsignelse

 

*

 

Strammere corona-restriktioner for folkekirken og andre trossamfund

læs her

 

*

 

Se vores Facebook-side her

 

*

Så kom den færdige kirkesti-folder
læs den her 

*

*

 

 

Menighedsrådsvalg 2020

i Oppe Sundby Sogn

se resultatet her

 

Menighedsrådsvalg 2020

i Snostrup Sogn

se resultatet her

 

*

 

Information vedr. genåbning af folkekirken

 

Menighedsrådet og sundhedsmyndighedernes anordninger i forbindelse med gudstjenester gældende fra mandag den 7. januar og indtil nye anordninger fremsendes.

 

1.       Tilhører du det, som sundhedsmyndighederne beskriver som en særlig udsat gruppe i forbindelse med coronavirus (se link nedenfor), anbefaler vi dig ikke at deltage i gudstjenesterne. Vi håber meget snart at kunne vende tilbage til almindelige tilstande. Tag ingen chancer med helbredet – hverken dit eget eller andres.

 

2.       Har du det mindste symptom på smitte er adgang til kirken og sognehus, både til gudstjenester og uden for gudstjenester, ikke tilladt.

 

3.       Ved gudstjenester tillades i Oppe Sundby kirke 9 deltagere og i Snostrup kirke 13 deltagere.

 

4. Man møder op til Gudstjeneste, her gælder ¨Først til mølle¨- princippet. Graveren/kirketjeneren vil stå foran kirken ½ timer før gudstjenestens start og tælle kirkegængere. Graveren/kirketjenerne afviser folk ved kirkedøren,

når max antal deltagere er nået.

 

5.       Sedler i kirken markerer tydeligt, hvor man må sidde og hvor man ikke må sidde. Sedlernes anvisninger skal overholdes. Folk tilhørende samme husstand skal ikke indbyrdes holde de påkrævede 2 meters afstand.

 

6.       Der afholdes for tiden kun én gudstjeneste om søndagen på skift i kirkerne kl. 10.30. Gudstjenesterne er sat til at vare 30 minutter - der vil indtil videre ikke blive afholdt nadver i forbindelse med gudstjenesterne.

 

7.       Efter gudstjenesten tømmes kirken på den måde, at de bagerste går ud først og så fremdeles. Præsten forlader kirken og ankommer til kirken gennem sakristiet. I Snostrup er det ikke muligt, så der går præsten igennem kirken.

 

8.       Der vil ikke være kirkekaffe og præsten giver ikke håndtryk. Eventuelle samtaler må foregå på kirkegården med 2 meters afstand. Ophold i våbenhuset er ikke tilladt.

 

9.   Der vil ikke være fællessang ved gudstjenesterne. Salmebøgerne er midlertidigt fjernet (egen privat salmebog med dagens tekster må gerne medbringes).

 

10.   Link, der definerer hvad sundhedsmyndighederne mener med særlig udsat gruppe/risikogrupper -   https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

11. Sprit hænder ved ankomst til kirken. Beholdere med sprit er sat frem flere steder.

 

12. Vi håber på forståelse og respekt over for disse tiltag, der i øjeblikket er nødvendige

 

Vi træder stien mens vi går den og vil løbende opdatere ændringer på vores hjemmeside, facebookside og på informationsstander og udhængsskab foran kirkerne.

 

Mange hilsner

 

Menighedsrådene i Oppe Sundby og Snostrup pastorat

samt præsterne Susanne Leiding og Anne Mette Jürgensen

 

14. januar 2021

 

 

*

 

 

 

   

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

  •