*

Fællesspisning i Oppe Sundby Sognehus er aflyst

i november og december

 

*

 

Grundet Corona er det for tiden ikke muligt at have mindesamvær

i Oppe Syndby Sognehus

 

*

 

 

Til alle julens gudstjenester og koncerter i december kræves tilmelding senest 2 hverdage inden, så kirkekontoret kan nå at registrere jer. Tilmelding sker enten direkte på hjemmesiden

- se nedenfor - elller til kirkekontoret efter først til mølle princippet.

 

 

Tilmelding til Familiegudstjeneste i Oppe Sundby Kirke

den 29. november 2020 kl. 10:30 (med sikker afstand)

Tilmelding til Familiegudstjeneste i Snostrup Kirke

den 29. november 2020 kl. 13:30 (med sikker afstand)

 

Tilmelding til Fromesse i Snostrup Kirke

den 6. december kl. 9:00 (med sikker afstand)

Tilmelding til gudstjeneste i Oppe Sundby Kirke

den 6. december kl. 10:30 (med sikker afstand)

Tilmelding til Julekoncert i Oppe Sundby Kirke

den 6. december kl. 15:00 (med sikker afstand)

 

Tilmelding til Luciagudstjeneste i Snostrup Kirke

den 13. december (med sikker afstand)

 

Tilmelding til fromesse/ De ni læsninger,

i Oppe Sundby Kirke kl. 10:30 den 20. december

 (med sikker afstand)

Tilmelding til gudstjeneste/ De ni læsninger,

den 20. december i Snostrup Kirke kl. 9:00

(med sikker afstand)

 

Tilmelding til gudstjeneste Lillejuleaften

den 23. december - jul for dem som ikke kan vente -

i Oppe Sundby Kirke kl. 13:30 (med sikker afstand)

Tilmelding til gudstjeneste Lillejuleaften

den 23. december- jul for dem som ikke kan vente -

i Oppe Sundby Kirke kl. 15:00 (med sikker afstand)

 

Tilmelding til Juleaftensdag den 24. december 

i Oppe Sundby Kirke kl. 13:15 (med sikker afstand)

Tilmelding til Juleaftensdag den 24. december

 i Oppe Sundby Kirke kl. 14:30 (med sikker afstand)

Tilmelding til Juleaftensdag den 24.december

i Oppe Sundby Kirke kl. 15:45 (med sikker afstand)

Tilmelding til Juleaftensdag den 24. december

 i Snostrup Kirke kl. 15:45 (med sikker afstand)

Tilmelding til Juleaftensdag den 24. december

 i Snostrup Kirke kl. 14:30 (med sikker afstand)

Tilmelding til Juleaftensdag den 24. december

 i Snostrup Kirke kl. 13:15(med sikker afstand)

 

Tilmelding til 1.Juledag den 25. december

 i Snostrup Kirke kl. 10:30 (med sikker afstand)

 

Tilmelding til 2. Juledag den 26. december

i Oppe Sundby Kirke kl. 10:30 (med sikker afstand)

 

Tilmelding til Julesøndag den 27. december

 i Snostrup Kirke kl. 10:30 (med sikker afstand)

 

 

Tilmelding til Nytårsaftensdag 31. december

 i oppe Sundby Kirke kl. 14:00 (med sikker afstand)

Tilmelding til Nytårsaftensdag 31. december

 i Snostrup Kirke kl. 15:30 (med sikker afstand)

 

 

*

 

 

Fernisering i Snostrup Præstegård

søndag den 22. november efter højmessen

Ølstykke Fotoklub

udstiller under overskriften "Mit billede"

 

*

 

 

Ny biskop valgt i Helsingør Stift

 

*

 

 

Menighedsrådsvalg 2020

i Oppe Sundby Sogn

se resultatet her

 

Menighedsrådsvalg 2020

i Snostrup Sogn

se resultatet her

 

*

 

 

 

 Anne Mette Jürgensen er startet som konstitueret sognepræst fra den 16. august 2020. Hun Skriver: "I skrivende stund nyder jeg synet af blade, som antager farver af gult og rødt. Efter 14 år i et tropisk land, hvor bladene altid er grønne, er det dejligt, at opleve de skiftende årstider igen. Min familie rejste i 2005 til Cambodja hvor jeg først underviste på en bibelskole og min mand fik en lederstilling i en kristen organisation.

*

 

Information vedr. genåbning af folkekirken

 

Menighedsrådet og sundhedsmyndighedernes anordninger i forbindelse med gudstjenester gældende fra mandag den 18. maj og indtil nye anordninger fremsendes.

 

1.       Tilhører du det, som sundhedsmyndighederne beskriver som en særlig udsat gruppe i forbindelse med coronavirus (se link nedenfor), anbefaler vi dig ikke at deltage i gudstjenesterne. Vi håber meget snart at kunne vende tilbage til almindelige tilstande. Tag ingen chancer med helbredet – hverken dit eget eller andres.

 

2.       Har du det mindste symptom på smitte er adgang til kirken og sognehus, både til gudstjenester og uden for gudstjenester, ikke tilladt.

 

3.       Ved gudstjenester tillades i Oppe Sundby kirke 18 deltagere og i Snostrup kirke 25 deltagere.

 

4. Man møder op til Gudstjeneste, her gælder ¨Først til mølle¨- princippet. Graveren/kirketjeneren vil stå foran kirken ½ timer før gudstjenestens start og tælle kirkegængere. Graveren/kirketjenerne afviser folk ved kirkedøren,

når max antal deltagere er nået.

 

5.       Sedler i kirken markerer tydeligt, hvor man må sidde og hvor man ikke må sidde. Sedlernes anvisninger skal overholdes. Folk tilhørende samme husstand skal ikke indbyrdes holde de påkrævede 2 meters afstand.

 

6.       Nadveren foregår fra kirkebænkene. På en tallerken stilles et plastikglas med altervin dækket med stanniol el. lign. Ovenpå tildækningen en oblat, der igen er dækket til. Efter indstiftelsesordene præciserer præsten, hvordan nadveren forløber. Nadverelementerne står ved de anviste pladser.

 

7.       Efter gudstjenesten tømmes kirken på den måde, at de bagerste går ud først og så fremdeles. Præsten forlader kirken og ankommer til kirken gennem sakristiet. I Snostrup er det ikke muligt, så der går præsten igennem kirken.

 

8.       Der vil ikke være kirkekaffe og præsten giver ikke håndtryk. Eventuelle samtaler må foregå på kirkegården med 2 meters afstand. Ophold i våbenhuset er ikke tilladt.

 

9.   Salmerne vil være trykt. Salmebøgerne er midlertidigt fjernet – egen private salmebog må gerne medbringes.

 

10.   Link, der definerer hvad sundhedsmyndighederne mener med særlig udsat gruppe/risikogrupper -   https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

11. Sprit hænder ved ankomst til kirken. Beholdere med sprit er sat frem flere steder.

 

12. Vi håber på forståelse og respekt over for disse tiltag, der i øjeblikket er nødvendige

 

Vi træder stien mens vi går den og vil løbende opdatere ændringer på vores hjemmeside, facebookside og på informationsstander og udhængsskab foran kirkerne. Regeringen har varslet, ændring pr. 8. juni som vi håber vil åbne nye muligheder.

 

Mange hilsner

 

Menighedsrådene i Oppe Sundby og Snostrup pastorat

samt præsterne Christina Seersholm og Susanne Leiding

 

20. maj 2020

 

 

*

 

 

 

   

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

  •