ORGANIST
Eva Thestrup Sandfort
Træffes i Oppe Sundby Kirkes Sognehus
om tirsdagen eller via mail eller telefon.
Mandag er fridag.

Telefon 25 80 67 04
Mail - evathestrup88@gmail.com